Visma 2018 4-3

Coachend leiderschap is een vorm van leiderschap die er op gericht is medewerkers hun talenten optimaal te laten ontplooien en hen zo veel mogelijk verantwoordelijkheid te geven. Dat gebeurt door medewerkers te helpen zich verder te ontwikkelen in een richting die in lijn ligt met zowel hun persoonlijke ambities als de organisatiedoelen.

Deze whitepaper beschrijft hoe managers en teamleiders de principes van coachend leiderschap kunnen toepassen.

Deze whitepaper wordt u aangeboden door: