Visma 2018 4-2

Waar een traditionele leider vooral bezig is met het verwerven en uitoefenen van macht en zeggenschap, deelt een dienend leider juist zijn of haar macht. Hij of zij zet de behoeften van anderen op de eerste plaats en helpt hen om zich te ontwikkelen en zo goed mogelijk te presteren in een prettige sfeer.

Dienend leiderschap vertoont raakvlakken met onder meer onzichtbaar leiderschap, verbindend leiderschap, situationeel leiderschap en coachend leiderschap. Een dienend leider onderzoekt wat een team nodig heeft en helpt om die te verwoorden tegenover de directie.

Deze whitepaper beschrijft tien geheimen van dienend leiderschap.

Deze whitepaper wordt u aangeboden door: