Visma 2018 3-3

Om het burn-outrisico te verlagen, moeten organisaties zo veel mogelijk stressbronnen elimineren. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers meer bewustzijn ontwikkelen over de risico’s van langdurige overbelasting en daarop hun gedrag aanpassen. Om burn-outs te voorkomen kunnen organisaties bovendien maatregelen nemen die medewerkers helpen bij het vinden van een betere balans tussen werk- en privéleven.

Wanneer organisaties hun medewerkers op deze manier beschermen tegen burn-outrisico, krijgen ze dat dubbel en dwars terug. Medewerkers zullen niet alleen gezonder, maar ook meer betrokken en bevlogen zijn. Een uitgekiend burn-outpreventiebeleid is een integraal onderdeel van modern werkgeverschap en heeft daarmee een positieve invloed op het succes van organisaties als geheel.

Deze whitepaper geeft tien tips om medewerkers te beschermen tegen een burn-out. Organisaties spelen een slutelrol om een balans te helpen vinden tussen werk- en privéleven.