Psychoterreur_op_de_werkvloer

Pesten op het werk richt psychische schade aan bij medewerkers en kost veel geld. Daarom pakt de overheid dit onderwerp serieus aan. In veel gevallen meldt het slachtoffer zich ziek, vaak voor langere tijd.

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om medewerkers te informeren over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en moet aangeven welke maatregelen hij heeft getroffen om dit tegen te gaan. Daarom is het belangrijk om hier beleid op te maken en een aantal maatregelen te nemen.

Deze whitepaper geeft hiervoor praktische tips.