Visma 2016, 4-1


Resultaatgericht leidinggeven is het systeem om medewerkers de kans te geven hun talenten optimaal in te zetten bij het bereiken van de organisatiedoelen. Uit onderzoek blijkt dat employee performance management leidt tot:

De nadruk komt binnen de organisatie meer te liggen op resultaten. Het formuleren van resultaatafspraken. Persoonlijke ontwikkelingsplannen en het monitoren van de voortgang daarvan.

Download de whitepaper voor alle elf tips


Deze whitepaper wordt u aangeboden door PW De Gids en Visma